Jana Černá Illéšová

JANA GUBKOVÁ ČERNÁ, husle, umelecká vedúca

Je prvou hráčkou skupiny druhých huslí v Slovenskej filharmónii.
Už počas štúdia sa s úspechom zúčastnila viacerých interpretačných súťaží. V roku 2000 sa stala laureátkou Národnej husľovej súťaže o cenu Karola Dobiáša. V roku 1998 sa stala členkou prestížneho Mládežníckeho Orchestra Gustava Mahlera, kde mala možnosť pracovať pod vedením svetovo uznávaných dirigentov.
Ako sólistka opakovane vystúpila okrem iného so všetkými poprednými slovenskými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Capella Istropolitana. Ako komorná a sólová hráčka vystúpila v ČR, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Turecku, Luxembursku, USA a na Cypre.
Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na VŠMU (doc. Jablokov) a na Universität für Musik Wien (prof. Küchl). Štúdium si dopĺňala na početných majstrovských kurzoch pod vedením špičkových interpretov.
V roku 2009 úspešne absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU.
V súčasnosti sa venuje komornej a sólovej hre a pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.


Ivana Šrámeková

IVANA ŠRÁMEKOVÁ, husle

Študuje na Konzervatóriu v Bratislave v triede Jany Gubkovej Černej.
Svoje prvé roky s husľami strávila na ZUŠ v Leviciach pod vedením Jany Tencerovej. Tu možno zaznamenať jej prvé úspechy na rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach ako Schneiderova Trnava, husľová súťaž Rudolfa Orzsaga v Kremnici či medzinárodná súťaž Juliusa von Beliczaya v Komárne.
Ako študentka Konzervatória v Bratislave si mala možnosť zahrať v orchestri Royal Concertgebouworchestra Amsterdam pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Semyona Bychkova.
V júli 2014 sa zúčastnila letných husľových kurzov u profesora Františka Novotného.
K jej veľkým záľubám patrí spev. Ako 13-ročná sa stala laureátkou speváckej súťaže Slávik Slovenska, kde získala aj cenu Petra Dvorského.


Alice Karbanová

ALICE KARBANOVÁ, viola

Vyštudovala konzervatórium v Prahe pod vedením profesora Karola Špelinu. V štúdiách pokračovala na univerzite vo švajčiarskom Lausanne v triede popredných svetových violistov Gilarda Karniho a Elcim Ozdemir. Od roku 2013 žije v Bratislave, kde ukončila magisterské štúdium na VŠMU. Zúčastnila sa majstrovských kurzov Elen Rose, Karla Plocka a Herberta Kefera.
Dlhé roky bola členkou mnohých medzinárodných orchestrov, medzi inými aj European Union Youth Orchestra, RIAS Berlin alebo Somer Oper Bamberg. V rámci týchto orchestrov sa predstavila na nespočetných svetových festivaloch a pod taktovkou osobností ako sú Vladimir Ashkenazi, Vladimir Fedosejev alebo Garret Keast. Hrala okrem iného aj pred japonskou korunnou princeznou a španielskou princeznou Laetíciou.
V súčasnej dobe taktiež študuje v postgraduálnom programe na Masarykovej Univerzite v Brne, odbor francúzska filológia. Medzi jej záujmy teda patrí predovšetkým francúzska literatúra a história.


Katarína Zajacová

KATARÍNA ZAJACOVÁ, violončelo

Je prvou violončelistkou Opery SND.
Absolvovala ZUŠ v Giraltovciach, v štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Žiline (K. Glasnáková) a na VŠMU v triede doc. J. Slávika. Štúdium ukončila s Cenou rektora za mimoriadne študijné výsledky. V roku 2010 úspešne ukončila doktorandské štúdium na VŠMU (E. Procház). Počas štúdia absolvovala viaceré majstrovské kurzy pod vedením špičkových slovenských a zahraničných interpretov.
Stala sa laureátkou viacerých interpretačných súťaží - Súťaž študentov slovenských konzervatórií, Súťaž B. Martinů, Zolatán Kodály Preiss v Semmeringu.
V roku 2004 získala štipendium Yamaha Music Foundation of Europe.
Ako sólistka vystúpila opakovane s Orchestrom Konzervatória v Žiline, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice a Symfonickým orchestrom RTVS.
Je aktívnou komornou hráčkou na domácich i zahraničných pódiách. Od roku 2004 je členkou klavírneho tria Istropolis. Venuje sa interpretácií súčasnej hudby.


Zuzana Suchánová

ZUZANA SUCHÁNOVÁ, klavír

Jej prvé dotyky s hudbou sa viažu na ZUŠ v Trnave, kde pracovala pod vedením Oľgy Kudriovej. Od roku 1988 študovala na Konzervatóriu v Bratislave v klavírnej triede Mgr. Petra Čermana. Komornú hru študovala od roku 1994 v triede Mgr. Karola Toperczera. Od r.1994 do roku 1999 bola poslucháčkou HTF VŠMU v klavírnej triede prof. Daniely Varínskej. V roku 2002 úspešne ukončila postgraduálne štúdium na Hochschule für Musik v Trossingene v Nemecku v odbore hra na klavíri (Künstlerische Ausbildung). V roku 2011 úspešne absolvovala doktorandské štúdium na HTF VŠMU v Bratislave v triede prof. Mariana Lapšanského. Ako sólová i komorná hráčka účinkovala v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Srbsku, Švajčiarsku, Taliansku, Kanade, Japonsku, na Slovensku a v Čechách.
V roku 1992 získala 3. cenu na Súťaži študentov slovenských konzervatórií a 3. cenu na medzinárodnej súťaži v hre na 2 klavíry "Concorso internazionale Citta di Marsala“. V roku 2000 sa stala laureátkou medzinárodnej súťaže v hre na klavíri šesťručne v nemeckom Marktoberdorfe (trio Mylenum). V roku 1996 sa zúčastnila medzinárodných klavírnych kurzov v Trossingene v Nemecku pod vedením prof. Tomislava Baynova.
Je členkou jediného v Európe pôsobiaceho klavírneho súboru (Baynov piano ensemble), ktorý prezentuje hudobné projekty zamerané na hudbu pre jeden až osem klavírov. V rámci prípravy prvej medzinárodnej súťaže v hre na klavíri šesťručne nahrala s týmto zoskupením CD s názvom "Six hands on one piano“. Ďalší disk vydala ako živú nahrávku koncertu z Kultur– und Kongresszentrum vo švajčiarskom Luzerne.
V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.