Vystúpenie sláčikového kvarteta dodá noblesu recepcii alebo inej spoločenskej udalosti. Hudobná produkcia je vhodná pri vítaní hostí, počas večere, odovzdávania ocenení a podobne.