Všetky naše zoskupenia - Violette quartet, Violette duet aj Violette solo - majú naštudovaný repertoár vhodný na koncertné vystúpenie na vysokej profesionálnej úrovni.