Violette duet

VIOLETTE DUET vystupuje v zložení husle a klavír, prípadne dvoje huslí, alebo husle a violončelo. V prípade zoskupenia husle - klavír je k dispozícií široký repertoár od klasiky po filmovú a populárnu hudbu. Pri kombinácií 2 huslí, alebo huslí a violončela je repertoár orientovaný prevažne na klasickú hudbu.